De Wassenaarse Krant 3 februari 2016

De Wassenaarse Krant 3 februari 2016

Van Woesik 55 jaar: herkent u deze oud-leden?

Op 15 februari a.s. is het zover. Dan gaat het 11e lustrum van de Van Woesikgroep officieel in. De aangekondigde reünie op 21 mei voor oud-leden van deze groep, maar ook van de Pacelli-groep(welpen en landverkenners), de Priscillagroep (kabouters, gidsen en watergidsen) en de Margaretha Sinclairgroep (kabouters, gidsen en pioniersters) doet in positieve zin veel archiefstof opwaaien.

Van alle kanten wordt foto- en filmmateriaal aangeleverd, maar ook waardevolle documenten en insignes uit een ver verleden. Zeer bruikbaar voor de reünie zelf en daarna voor het fotoboek waar de groep hard aan werkt.

Aan veel foto’s kunnen ook evenveel oud-leden worden ontleend, maar nog leuker is het kunnen koppelen van namen aan die gezichten op die oude prenten. Wie zijn die meisjes op zomerkamp en wanneer was dat eigenlijk, welke jongens worden hier geïnstalleerd en wie ging er destijds mee naar een wereldjamboree in Parijs? Graag roepen wij hierbij de hulp in van de lezers van de Wassenaarse Krant. Hoe meer er naar de foto’s wordt gekeken hoe groter de kans, dat kleine raadseltjes worden opgelost. Daarmee gewapend wordt de reüniecommissie ook nog in staat gesteld om van onbekende personen bekende oud-leden te maken. Want alle oud-leden zijn uiteraard van harte welkom op deze reünie.

Op bijgaande foto die n.a.w. in 1959 is gemaakt zijn we getuige van de installatie van de eerste groep Zwarte Dassenbak in 1959zeeverkenners, die toen nog deel uitmaakte van de zogenaamde zwarte dassenbak, een eerste groep leden, die door een bestaande groep uit Leiden enthousiast werd begeleid in het spel van verkennen. Het zou nog tot 15 februari1961 duren, alvorens de officiële erkenning van de Van Woesikgroep door de landelijke organisatie werd verleend. De foto is gemaakt bij de boerderij Zuidhof naast het landgoed Zuidwijk aan de Rijksstraatweg. Destijds vond de groep een eerste onderkomen in de boerderij van de familie Westgeest. Vorig jaar zijn de welpen en bevers van de Van Woesikgroep er op zomerkamp geweest en er door de huidige familie Bos nét zo gastvrij ontvangen. Op de foto zijn aalmoezenier CJ den Boogert en medeoprichter PTM Cleophas duidelijk herkenbaar. Op de achtergrond zijn nog de huizen aan de Deijlerweg zichtbaar.

Heeft u informatie omtrent de andere personen op de foto dan hoor ik dat graag: Marcel Spierings, tel 5176033.