De Wassenaarse Krant 17 februari 2016

De Wassenaarse Krant 17 februari 2016

Van Woesik 55 jaar: herkent u deze oud-leden?

De vorige week geplaatste foto waarop een achttal landverkenners van de Pacelligroep is te zien heeft een aantal voonamen opgeleverd, alsmede de naam van de hekkensluiter en dat is Hopman Cleophas. De voornamen zijn Piet, Rienus, Jan, Daan, Egbert Odijk en Frits. Behoudens deze duidingen worden er nog fonetisch twee achternamen genoemd: Katman en Brouwer. En uiteraard blijven wij geïnteresseerd en zoeken naar de juiste personen. Van de landverkenners naar de kabouters maken wij een sprong in de tijd van vijf jaar naar de Priscillagroep.

De Priscillagroep voor kabouters en gidsen is kort na het beëindigen van de tweede wereldoorlog opgericht. Onder de bezielende leiding van Pastoor van Woesik van de dan nog relatief jonge parochie Sint Jozef komt de tot dan toe door Nazi-Duitsland verboden vorm van jeugdwerk weer tot volle wasdom. Voor kabouters en gidsen worden onderkomens gevonden aan de Papeweg. Aanvankelijk in Huize Drie Koningen (ook Internaat Maritima geheten), later in een hut op het landgoed van de familie Bakker en daarna aan de andere kant van de Rijksstraatweg in een eigen hut bij de voormalige boerderij Klein Deijleroord, in de volksmond de Hof van Eeden. Om er te komen begin je aanvankelijk op de Middelweg, later de Deijlerweg en weer later op de Violierenweg.

In verband met de sloop van deze boerderij omstreeks 1960 is er toen voor de kabouters en ook de welpen van de Pacelligroep elders in Wassenaar een plek gezocht en gevonden. De welpen verhuizen met hun keet naar het Ammonslaantje en de kabouters vinden onderdak bij de Monties, destijds een padvindersgroep met een eigen onderkomen op het landje van “Van de Marel”, tussen de Rijksstraatweg en de Deijlerweg. Ook de zolder van het toenmalige postkantoor aan Den Deijl is geruime tijd de wekelijkse ontmoetingsplaats geweest voor de kabouters.

Kabouters Priscillagroep 13-06-1951In juni 1951 heeft de Priscillagroep een weekendkamp voor de kabouters georganiseerd. Bijgaande foto laat een enhousiaste groep meisjes zien onder leiding van Ada Bakker (links op de groepsfoto) en een nog onbekende leidster (uiterst rechts). En natuurlijk zijn we ook nieuwsgierig naar die kabouters van toen. Ook zij worden verwacht op zaterdag 21 mei a.s. als de Van Woesikgroep haar deuren opent voor het verleden.

Heeft u informatie omtrent onze oud-leden of meer in het bijzonder de andere personen op de foto dan hoor ik dat graag: Marcel Spierings, tel 5176033.