De Wassenaarse krant 16 maart 2016

De Wassenaarse krant 16 maart 2016

Van Woesik 55 jaar: herkent u deze oud-leden?

Waar een deel van de historie van kabouters, welpen, gidsen en zeeverkenners in de voorgaande weken aan bod is gekomen, brengen wij nu bijzondere -, maar ook speltakken voor de oudste leden in beeld. Deze leden blijken door de jaren heen belangrijk voor de continuïteit van de groep. Niet tevergeefs is op deze leeftijdscategorie dikwijls een beroep gedaan om de gelederen van de leidinggevenden te komen versterken. Jarenlange ervaring kan dan worden ingezet voor de nieuwe leden.

Bij de Margaretha Sinclairgroep is in de vijftiger jaren de behoefte ontstaan om met Pioniersters te beginnen. Voor veel meisjes ontstaat de behoefte om na de kabouter- en gidsenperiode te blijven. Onder de naam “Het Sterrevuur” begint deze groep dan ook in 1955 met een Pioniersterskring. Bekende Wassenaarse families komen daarin voor zoals Van den IJssel en Gerse. In de jaren daarna zijn zij leidsters bij de Priscillagroep.

Bij de Priscillagroep wordt eind vijftiger jaren de bestaande gidsenkring omgevormd tot een Watergidsenkring. Aangestuurd door kapelaan en aalmoezenier den Boogert en onder de bezielende leiding van Riet Hoogweg en Liesbeth van den Barselaar start deze kring op de zolder van de gymzaal van de Sint Jan Baptistschool. Al rap beschikken de eerste leden over een tweetal roeiboten, die op de werf aan de Oude Rijn van Akerboom in Leiden worden onderhouden. Na enige jaren wordt besloten om toch weer terug te keren naar het gewone gidsenpad.

Kabouters onbekendDe Van Woesikgroep zelf heeft in de 55 jaar van haar bestaan, meer dan eens een Wilde Vaart afdeling op poten gezet voor de leeftijdscategorie van 15 tot 17 jaar. Voor het eerst in 1966, op het moment dat de oudste zeeverkenners eigenlijk “van boord” gaat stappen. In 1981 starten de oudste gidsen en zeeverkenners gezamenlijk een Wilde Vaart/Sherpa afdeling, als combinatie nog onbekend bij Scouting Nederland. Voor de oudste categorie vanaf 18 jaar start in 1975 de Mac Doodle Stam en in 1983 een loodsenstam onder de naam “De Stamgasten”.

Op weg naar de reünie op 21 mei dit jaar groeit de hoeveelheid foto’s per week en komen er telkens weer nieuwe namen van oud-leden tevoorschijn. Op de foto van 2 weken geleden zijn de volgende leidsters herkend: Madelon de Vries, Conny Bernet, Wil de Vries en Colette Cleophas. Van een lezer van deze krant ontvingen wij een foto, waarop kabouters te zien zijn, die op een versierde wagen in een optocht meerijden. De gebeurtenis of het moment kunnen wij niet plaatsen en de kabouters zijn vooralsnog onbekend. Maar u kent ze vast wel!

Beschikt u over informatie omtrent onze oud-leden of meer in het bijzonder de onbekende personen op de foto dan hoor ik dat graag: Marcel Spierings, tel 5176033.