De Wassenaarse Krant 11 mei 2016

De Wassenaarse Krant 11 mei 2016

Van Woesik 55 jaar: herkent u deze oud-leden?

Met de foto van vorige week zijn 2 welpen van het eerste uur in 1945 -Joop en Kees- gevonden. Inmiddels hebben we elkaar ook gesproken en is er meer opgehelderd uit het verleden. En dan rest er nog slechts een dikke week tot de reünie op zaterdagmiddag 21 mei in ’t Woeshoês aan de Van Duivenvoordelaan. Ben jij nog niet benaderd, maar weet je toch zeker dat je er ook bij hebt gehoord, laat het ons dan snel weten. Je bent uiteraard van harte welkom bij deze terugblik in deze Wassenaarse scouting-historie.

De internationale historie begint met het boek “Scouting for Boys” van oprichter Lord Baden Powell waarmee hij onze wereldorganisatie voor jongens vanaf een jaar of 12 op de kaart zet. Kort daarna ontstaat de behoefte om zijn formule ook los te laten op de leeftijdscategorie daaronder en het jungleverhaal rond de persoon van Mowgli is geboren. Door zijn huwelijk met Lady Baden Powell is zij het die vergelijkbare organisaties opricht voor meisjes met gidsen en kabouters. En bij de voorlopers van de Van Woesikgroep, de Pacelli-, de Priscilla- en de Margaretha Sinclairgroep ziet dat plaatje er overeenkomstig uit.

Oprichting bevers Van WoesikScouting laat door de tijd heen zijn grondbeginselen niet los, maar gaat wel mee met de veranderingen en mogelijkheden in de samenleving. Zo ontstaan er mogelijkheden om het spel van verkennen ook op het water te beoefenen met zeeverkenners en watergidsen en kunnen jongvolwassenen aanblijven als loods of pionierster. Met het verstrijken van de jaren worden de kinderen op een jongere leeftijd wijzer en dat maakt dat ook dat de leeftijdsgrenzen naar beneden worden bijgesteld. In de tachtiger jaren groeit de behoefte om een spelaanbod voor kinderen van 5 tot 7 jaar op poten te zetten en daarmee zijn de Bevers een feit.

De Van Woesikgroep start met deze tak in 1986, waardoor er een spelaanbod ontstaat voor jeugdleden van 5 tot 18 jaar. Bij de bouw van ’t Woeshoês is al rekening gehouden met deze uitbreiding en het is dan ook een bijzonder moment om de eerste bevers door Sinterklaas te laten installeren, die bij toeval net in het land is. De eerste jongens en meisjes gaan samen het avontuur aan in Hotsjietonia en ook de leiding van dat moment laat zich verrassen door nieuwe figuren uit een fantasieland zoals Frederik Scheuremaar en Lange doener.

De foto toont die eerste bevers die nu dikke dertigers zijn, met een aantal bekende leidinggevenden, die wij graag ontmoeten op 21 mei. Misschien kennen zij nog de namen van de eerstelingen, die de basis hebben gelegd voor de beverspeltak die anno 2016 nog steeds springlevend is. Mocht je je zelf herkennen, laat je het ons dan weten? Marcel Spierings, tel 5176033.