Inzameling oud papier

Oud papier is het nieuwe goud……..

Net als de goudprijs stijgt de prijs voor oud papier naar ongekende hoogte. Wij zamelen oud papier in voor extra opbrengsten voor de groep wat, met de bezuinigingen van de gemeente in het vooruitzicht, noodzakelijk is.

De “gouden” boeken, tijdschriften en kranten zijn bij ons iedere zaterdag van harte welkom. U kunt uw papier bij ons eenvoudig in de container aan de van Duivenvoordelaan 560 gooien.

Alvast bedankt namens de gehele Van Woesikgroep!

papiercontainer