Contributie

De contributies voor het seizoen 2020/2021

De Bevers : € 130
De Welpen : € 150
De Junioren : € 190 (inclusief verplichte huur redvesten)
De Zeeverkenners : € 200 (inclusief verplichte huur redvesten)
De Wilde Vaart : € 225 (inclusief verplichte huur redvesten)
De Stam : € 100 (niet leiding), € 65 (leiding)

Kosten voor één week kamp (in de eerste week van de zomervakantie)

De Bevers : doen een weekend kamp met één nachtje slapen in het eigen Scoutinggebouw zonder extra kosten
De Welpen : € 90 per week
De Junioren : € 90 per week
De Zeeverkenners : € 90 per week
De Wilde Vaart : € 90 per week

Met vragen kunt u terecht bij onze secretaris.

IBAN: NL37INGB0000591151
t.n.v. Van Woesikgroep
WASSENAAR

Voor de betaling van de contributie en het geld voor het zomerkamp kunt u eventueel een financiële ondersteuning krijgen.

Binnen Wassenaar kennen wij de ‘Stichting Leergeld Wassenaar’. Deze stichting wil kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn, de kans bieden om ook deel te nemen.

Wilt u meer informatie? Wilt u een aanvraag indienen?
Neem dan contact op met de ‘Stichting Leergeld Wassenaar’.
Telefoon: 06-40753439
E-mail: info@leergeldwassenaar.nl
Website: www.leergeld.nl/wassenaar