Contributie

De contributies voor het seizoen 2017/2018

De Bevers : € 95
De Welpen : € 115
De Junioren : € 155 (inclusief verplichte huur redvesten)
De Zeeverkenners : € 155 (inclusief verplichte huur redvesten)

Kosten voor één week kamp in de eerste week van de zomervakantie

De Bevers : doen een weekend kamp met één nachtje slapen in het eigen Scoutinggebouw zonder extra kosten
De Welpen : € 75 per week
De Junioren : € 75 per week
De Zeeverkenners : € 75 per week

Met vragen kunt u terecht bij onze secretaris.

Rekeningnr. 591151
IBAN: NL37INGB0000591151
t.n.v. Van Woesikgroep
WASSENAAR

Voor de betaling van de contributie en het geld voor het zomerkamp kunt u eventueel een financiële ondersteuning krijgen.

Binnen Wassenaar kennen wij de ‘Stichting Leergeld Wassenaar’. Deze stichting wil kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn, de kans bieden om ook deel te nemen.

Wilt u meer informatie? Wilt u een aanvraag indienen?
Neem dan contact op met de ‘Stichting Leergeld Wassenaar’.
Telefoon: 06-40753439
E-mail: info@leergeldwassenaar.nl
Website: www.leergeld.nl/wassenaar