Bestuursverslag 2014

BESTUURSVERSLAG 2014

Inleiding

P11803292014 was voor de Van Woesikgroep echt een kantel jaar. Er zijn veel belangrijke mijlpalen gehaald zoals het realiseren van de renovatie van de keuken, douche en toiletten, het winnen van de zonnepanelen maar ook de eerste echte stijging in leden en stafleden. 2015 heeft daar zelfs nog een schepje bovenop gedaan. We hebben inmiddels weer 55-60 leden, hebben een groeiend aantal stafleden en we hebben een nieuw kloppend hart in de Mercurius. Dit is allemaal te danken aan een zeer actieve staf, nauw betrokken ouders, fondsen en bedrijven. Wij als bestuur zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

De zonnepanelen actie was voor de groep een actie waar we in rolden. Toen bleek dat we met een beetje extra inzet zeer snel in de peilingen stegen hebben we ons hele netwerk ingezet. Wat een netwerk bleken we te hebben en wat een reclame heeft deze actie ons opgeleverd.

In 2014 heeft het bestuur van de Van Woesikgroep het beleidsplan 2015-2018 gepresenteerd. Een document waarin wij als groep aangeven waar we staan en waar we naar toe gaan. Dit plan wordt ondersteund met de meerjarenbegroting 2014-2018.

In het beleidsplan hebben we diverse categorieën gedefinieerd. De bedoeling is de kwaliteit van deze categorieën meetbaar te maken middels indicatoren. Helaas is dit nog niet geïmplementeerd. In dit verslag zal de indeling van het beleidsplan worden gevolgd.
1. Leden en stafleden
2. Activiteiten
3. Samenwerking
4. Planmatig werken
5. Financiën
6. Gebouw, materieel en duurzaamheid

1. Leden en stafleden

Visie: Bij de Scouting Van Woesikgroep mag ieder kind zichzelf zijn.

Deze visie heeft nogal wat gevolgen, want onze leden zijn zeer divers. We hebben een lid wat cum laude het gymnasium kan doen, maar nog nooit iets met haar handen heeft gedaan, laat staan dat ze vieze handen krijgt. Aan de andere kant hebben we een lid met AD/HD die nog geen minuut in een boek kan kijken. Het mooie is, dat door hen een gevarieerd programma aan te bieden met veel ruimte om zelf te ravotten, creatief te zijn en door bijvoorbeeld puzzels op te lossen, ze beide een hele leuke tijd hebben en ze van elkaar kunnen leren.
De kinderen van nu, soms zelfs al onze welpen, zitten vast aan hun telefoon en tablet. Onze programma’s zijn er op gericht om ze weg te halen van Social Media (ook al maken we hiervan wel eens gebruik ) en kinderen gewoon weer eens met elkaar hutten te laten bouwen, chocolademelk te laten maken op een kampvuur, op een boot een wedstrijd te laten zeilen, of ’s nachts in een bos te laten rennen.
Een van de drijfveren van onze jongere stafleden is dat ze de programma’s zelf nog zo leuk vinden. Dit levert de meest creatieve, grootste en originele ideeën op, die zich uiteraard onmogelijk in een programma laten vervatten. Het is dan aan onze teamleiders (oudere stafleden) en het bestuur zodanig bij te schaven dat het een creatief, groots en origineel programma wordt, uiteraard binnen een verantwoord en veilig kader. De jongere generatie leert hiermee plannen, organiseren, afbakenen en grenzen aan te brengen.

2. Activiteiten

WP_000428Het bestuur wil, samen met onze stafleden, voor de kinderen een eigentijds en gevarieerd programma neerzetten zodanig dat, naast dat het vooral heel erg leuk is, we de kinderen wat kunnen meegeven en we ze zichzelf kunnen laten zijn.
Eén van de hoogtepunten van dit seizoen was het zomerkamp van de Junioren en Zeeverkenners op de Westeinderplassen, waar de leden lekker in een tent hebben geslapen, zelf tafels en touwbruggen over de sloot hebben gesjord en in het holst van de nacht een supergaaf nachtspel hebben gedaan. En wat is het lekker om zelf zonder stafleden te kunnen zeilen op die super mooie plassen.
De welpen zijn vergezeld van de oudste bevers en de bewoners van Duckstad naar de Wassenaarse Boerderij “Zuidhof” geweest, waar ze heerlijk hebben geslapen in een echte stal, ’s morgens vroeg koeien hebben gemolken en waar ze een parcours hebben afgelegd over, en sommigen door, een stinkende moddersloot. Een voorbeeld van een prachtige 11745712_902971659769196_8733015727801434691_nsamenwerking van onze scoutinggroep met het mooie boerenbedrijf van familie Bos. Hiermee proberen we de kinderen los te halen uit de moderne wereld en te verbinden met de wonderen van de natuur en de oorsprong van ons voedsel.

3. Samenwerking

In 2013-2014 zijn we een samenwerking aangegaan met stichting spelenderwijs, waarbij beide verenigingen gebruik maken van materialen en kennis van de andere vereniging en waardoor het programma-aanbod van beide verenigingen gevarieerder wordt. In 2014/2015 is deze samenwerking geïntensiveerd.
In 2014/2015 hebben we ons gestort op het renoveren en verduurzamen van het gebouw, het veiliger en onderhoudsvriendelijker maken van het terrein en het vinden van fondsen en vrijwilligers voor deze klussen. Met diverse verenigingen hebben we contact gehad over waar we mogelijk iets voor elkaar kunnen betekenen zoals met de plaatselijke buurtverenigingen, de EHBO vereniging en natuurbeheer.
Tevens, in het kader van samenwerking, motiveren we leiding meer gebruik te maken van kennis van anderen, bijvoorbeeld door kennis uit te wisselen met Wassenaarse verenigingen maar ook door gebruik te maken van evenementen georganiseerd voor en door andere groepen, Scouting Nederland en de diverse regio’s. Immers je leert het meest van elkaar. Een voorbeeld hiervan was het twee jaarlijks evenement Scout-in 2015 waar een groot deel van onze leiding aan heeft deelgenomen. Enerzijds een mooi evenement waar onze leiding veel plezier aan heeft beleeft, anderzijds een evenement met veel workshops en cases zodat ze van elkaar kunnen leren.

4. Financiën

Gebleken is dat onze groep, vergeleken bij andere groepen en verenigingen, nog een ouderwets en ondoorzichtig systeem van contributie inning had. In 2014-2015 is besloten dit systeem te moderniseren van een all-in contributie naar een contributie per activiteit. Dit wil zeggen dat je niet langer één bedrag betaald maar dat je betaalt voor de wekelijkse opkomst en kleine kampjes, het zomerkamp en voor bijzondere grotere activiteiten zoals ons survivalweekend. Dit maakt de contributie-inning voor ouders transparanter.

5. Gebouw, materieel en duurzaamheid

De keukenIn 2013 en 2014 hebben veel vrijwilligers op de groep de handen uit de mouwen gestoken. Niet alleen zijn de toiletgroepen, het vergaderhok en de keuken volledig gerenoveerd en aangepast aan deze tijd maar ook het terrein is hierbij meegenomen. Daar zijn bijvoorbeeld de bomen op drie/vier meter gesnoeid wat er niet alleen veel mooier uitziet, maar wat ook nog eens veel veiliger is. Daarnaast is het lichter op ons terrein, waardoor het gras veel minder snel te nat is. Ook is door het snoeien het aangezicht vanaf de weg voor de buurt sterk verbeterd.
Eind 2014 hebben we na een super spannende strijd, waarbij we uiteindelijk bijna heel Wassenaar hebben betrokken, acht zonnepanelen gewonnen. Naast deelname aan deze wedstrijd hebben we in 2014 zeker tien fondsen aangeschreven om extra panelen te kunnen plaatsen. Dit met als uiteindelijk doel in 2016 volledig zelf in onze elektriciteitsbehoefte te kunnen voorzien. Enerzijds kunnen we de extra last van circa € 900, vanwege de afschaffing tegemoetkoming Ecotax, hiermee compenseren en anderzijds, en misschien wel belangrijker, vinden wij als bestuur, dat we de jeugd de boodschap moeten meegeven dat we als kleine schakels in het geheel wel degelijk wat kunnen betekenen in het verminderen van de CO2 uitstoot en de opwarming van de aarde. De jeugd heeft de toekomst.
P1210592Helaas is het vinden van fondsen voor enkel de aanschaf van panelen heel lastig gebleken, waardoor we de installatie van deze extra panelen tot op heden nog niet hebben kunnen realiseren. In 2015 is er overigens wel een fonds wat € 2.500 heeft toegezegd. Hiermee hopen we nog eens 6 tot 8 panelen te kunnen installeren.
Naast de investering in het gebouw en het terrein hebben we begin 2015 ook een bedrijf bereidt gevonden een nieuwe motor in de Mercurius in te bouwen voor een zeer goede prijs. Hiermee kan het trekpaard van de vloot weer jaren vooruit.
Het bestuur als trekpaard van de groep is blij met de inzet van zoveel vrijwilligers, niet alleen binnen de groep maar ook erom heen, waardoor jongeren een leuke tijd krijgen en in contact komen met natuur, milieu, slootwater, samenwerken en vooral met elkaar veel plezier hebben.

Namens het bestuur

Jeffrey Slats
Penningmeester